Wat is LPG?

LPG staat voor Liquified Petroleum Gas (ook wel liquid propane gas). In België, Duitsland en Nederland wordt hiermee in het algemeen autogas bedoeld. Autogas wordt gebruikt als brandstof in verbrandingsmotoren voor onder andere auto’s. Autogas is een mengsel van propaan (C3H8) en butaan (C4H10).

LPG Alfa V6Autogas is een schonere brandstof dan benzine of diesel, het verbrandt gelijkmatiger in de motor. Dit leidt tot schonere uitlaatgassen dan bijvoorbeeld van benzine- of dieselmotoren. LPG stoot wel meer NOx uit dan benzinemotoren, maar minder dan diesels. Ook stoot LPG  per energie-eenheid minder CO2 uit dan diesel of benzine.

LPG is een zeer goedkope brandstof. Doordat Europa en de Nederlandse regering gebruik van schonere brandstoffen willen stimuleren, wordt er een lagere accijns geheven op  LPG (9% tegen 50% op benzine).

* Bron: Wikipedia