Milieuvriendelijk?

Autogas is een schonere brandstof dan benzine of diesel; het verbrandt gelijkmatiger in de motor. Dit leidt tot schonere uitlaatgassen dan bijvoorbeeld van benzine- of dieselmotoren. Daarnaast heeft LPG een klopvastheid van 108-110, veel hoger dan superbenzine. De hoge kosten voor de inbouw van een LPG-tank, de hogere motorrijtuigenbelasting voor auto’s die geen G3-installatie hebben en het iets hogere brandstofverbruik worden vaak genoemd als nadelen. De overheid voert hierin echter een tegenstrijdig beleid; vanuit het oogpunt van milieuverontreiniging zou het gebruik van LPG moeten worden gestimuleerd, ten koste van gebruik van diesel en benzine. LPG is een zeer goedkope brandstof. Doordat Europa en de Nederlandse regering gebruik van schonere brandstoffen willen stimuleren, wordt er een lagere accijns geheven over LPG (9% tegen 50% op benzine). Hieronder ziet u in de grafiek het verschil tussen benzinemotoren, dieselmotoren en LPG-motoren voor wat betreft de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM) en CO2.

 

Milieuvriendelijk