Aardgas/CNG

Voordelig rijden

Vanaf 12.000 km/jaar is rijden op aardgas financieel aantrekkelijk ten opzichte van traditionele brandstoffen. Hoewel in aanschaf wat duurder dan een benzineauto, verdienen de extra kosten van een aardgasauto zich snel terug door de lage brandstofkosten. De onderstaande tabel laat zien dat u op aardgas veel voordeliger rijdt dan op benzine.
Een kilogram aardgas kost 0,77 euro (november 2009) en heeft dezelfde energiewaarde als 1 liter diesel. Voor 15 euro aan aardgas rijdt u ongeveer 291 km, terwijl u voor 15 euro aan benzine slechts 117 km rijdt.

Aardgas CNG

Beter voor het mileu

Schone lucht is onmisbaar voor onze gezondheid. Toch vervuilen auto’s en vrachtwagens die op een traditionele brandstof rijden zoals benzine, diesel of LPG, onze lucht elke dag met stoffen die slecht zijn voor mens, dier en natuur. Fijnstof, benzeen, roetdeeltjes en stikstofdioxide zijn daarbij de grootste boosdoeners en veroorzaken luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekte.
Aardgasauto’s daarentegen hebben een veel schonere verbranding en stoten aanzienlijk minder vervuilende stoffen uit. Rijden op aardgas vermindert de CO2-uitstoot op de hele keten, van productie tot de uitlaat, met 12% ten opzichte van diesel en hebben zelfs 80% minder uitstoot van fijnstof dan een dieselauto. Aardgasauto’s voldoen dan ook aan de hoogste eisen ten aanzien van emissies (Euro5-norm). Anders dan bij diesel blijft een aardgasauto ook schoon rijden, zelfs na jaren van intensief gebruik.
Rijden op aardgas draagt daarom sterk bij aan een betere luchtkwaliteit en dus een gezonder leefklimaat.
Aardgas CNG 2